Formularz wyszukiwania
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2018 roku:

 Lp.

Organ prowadzący
kontrolę

Termin
kontroli

Temat kontroli

Dokumenty

Zalecenia 
pokontrolne

1

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

21.03.2018-

22.03.2018

Kontrola sprawozdania finansowego za 2017 rok

Protokół nr AKW.1711.3.2018

z 19.04.2017

Nie wydano

 

Kontrole przeprowadzone w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2018 roku określa załącznik nr 1

 

 

Kontrole przeprowadzone w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2017 roku:

 

 Lp.

Organ prowadzący
kontrolę

Termin
kontroli

Temat kontroli

Dokumenty

Zalecenia 
pokontrolne

1

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

04.05.2017 - 05.04.2017

Kontrola sprawozdania finansowego za 2016 rok

Protokół nr AKW.1711.2.2017 z 20.04.2017

Nie wydano

2

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

10, 11, 25, 26.04.2017,

4, 5, 9, 18, 19.05.2017

Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

Protokół nr 040492-5310-K016-Pt/17 z 22.05.2017

Wystąpienie pokontrolne nr 040492-5310-K016-Ws01/17 z 22.05.2017

Wydano

 

Kontrole przeprowadzone w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2017 roku określa załącznik nr 2

 

 

Kontrole przeprowadzone w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku w 2016 roku:

 

 Lp.

Organ prowadzący kontrolę

Termin kontroli

Temat kontroli

Dokumenty

Zalecenia pokontrolne

1

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

05.04.2016 - 06.04.2016

Kontrola sprawozdania finansowego za 2015 rok

Protokół nr AKW.1711.4.2016 z 21.04.2016

Nie wydano

2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Wydział Kontroli Płatników Składek

02.08.2016 - 05.08.2016, 08.08.2016, 12.08.2016

Kontrola płatnika: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku

Protokół nr 3420160800891PPRO001 z 12.08.2016

Nie wydano

 

Kontrole przeprowadzone w jednostkach obsługiwanych przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku w 2016 roku określa załącznik nr 3.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-02-08 Łukasz Ochojski Modyfikacja Dodanie załącznika
2018-04-24 Łukasz Ochojski Publikacja
Wyświetleń: 597