Formularz wyszukiwania
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek

 

 Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31.12.2018 r.

 

 

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

1. Środki trwałe

1 601 755,94

526 996,02

1 074 759,92

1a) Grunt

55 182,72

0,00

55 182,72

1b) Budynek

1 411 123,74

420 368,07

990 755,67

1c) Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

77 130,90

59 711,03

17 419,87

1d) Urządzenia techniczne i maszyny

13 238,49

1 836,83

11 401,66

1e) Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie

45 080,09

45 080,09

0,00

2. Pozostałe środki trwałe

94 052,84

94 052,84

0,00

3. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

 

1 695 808,78

621 048,86

1 074 759,92

 

 

Majątek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na dzień 31.12.2017 r.

 

 

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

1. Środki trwałe

1a) Grunt

55 182,72

0,00

55 182,72

1b) Budynek

1 271 144,98

395 270,48

875 874,50

1c) Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

89 247,40

56 238,17

33 009,23

1d) Urządzenia techniczne i maszyny

13 238,49

1 241,10

11 997,39

1e) Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie

34 892,00

34 892,00

0,00

2. Pozostałe środki trwałe

666 196,05

666 196,05

0,00

3. Wartości niematerialne i prawne

67 890,02

67 890,02

0,00

 

2 252 974,38

1 221 727,82

976 009,84

 

 

Majątek Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych na dzień 31.12.2016 r.

 

 

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

1. Środki trwałe

1a) Grunt

55 182,72

0,00

55 182,72

1b) Budynek

1 243 547,06

363 690,84

879 856,22

1c) Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

57 574,90

41 543,27

16 031,63

1d) Urządzenia techniczne i maszyny

13 238,49

645,37

12 593,12

1e) Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie

34 892,00

31 892,00

0,00

2. Pozostałe środki trwałe

548 351,92

548 351,92

0,00

3. Wartości niematerialne i prawne

61 883,99

61 883,99

0,00

 

2 014 671,08

1 051 007,39

908 480,97

 

 

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-02-19 Tomasz Gunter Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-02-07 Łukasz Ochojski Modyfikacja Modyfikacja treści
2017-06-06 Łukasz Ochojski Modyfikacja Modyfikacja treści
2016-10-20 Łukasz Ochojski Publikacja
Wyświetleń: 1030