Formularz wyszukiwania
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

1. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie
z wszelką dokumentacją w CUW regulują normatywy kancelaryjno-archiwalne. Obieg dokumentów finansowo-księgowych, w tym pomiędzy CUW a jednostkami obsługiwanymi, regulują odrębne przepisy. Treść instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, a także instrukcji obiegu, kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, dostępna jest w zakładce Zarządzenia dyrektora.

 

2. Strony są przyjmowane i obsługiwane bezpośrednio przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Załatwianie innych spraw odbywa się poprzez sekretariat CUW w godzinach urzędowania, drogą poczty elektronicznej, a także poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Wszystkie dane można znaleźć w zakładce Dane teleadresowe.

 

3. Każdy ma prawo  składać skargi i wnioski w związku z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. W sprawach spornych bądź też dotyczących działania wielu komórek organizacyjnych strony przyjmuje Dyrektor. Dyrektor przyjmuje strony w każdą środę i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00 po telefonicznym umówieniu wizyty.

a) Przedmiotem skargi może być w szczególności:

    - zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,

    - naruszenie praworządności lub interesów skarżących,

    - przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

b) Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

    - sprawy ulepszenia organizacji,

    - wzmocnienia praworządności

    - usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

    - ochrony własności.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-10-18 Tomasz Gunter Publikacja
2016-10-18 Łukasz Ochojski Modyfikacja Modyfikacja treści
Wyświetleń: 1374