Zarządzenia Dyrektora

Obowiązujące zarządzenia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku:

Numer Z dnia W sprawie Treść
7/2019 2019-02-28 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku
36/2018 2019-02-28 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku
35/2018 2018-11-30 wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
30/2018 2018-11-15 wprowadzenia instrukcji dochodzenia należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
25/2018 2019-01-01 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
21/2017 2019-01-01 zasady (polityka) rachunkowości - tekst ujednolicony na dzień 1 stycznia 2019 roku