Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2017 roku:

Lp. Organ prowadzący kontrolę Termin kontroli Temat kontroli Dokumenty Zalecenia pokontrolne
1 Urząd Miasta Rybnika, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 04.05.2017 - 05.04.2017 Kontrola sprawozdania finansowego za 2016 rok Protokół nr AKW.1711.2.2017 z 20.04.2017 Nie wydano
2 Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 10, 11, 25, 26.04.2017, 4, 5, 9, 18, 19.05.2017 Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy Protokół nr 040492-5310-K016-Pt/17 z 22.05.2017 Wystąpienie pokontrolne nr 040492-5310-K016-Ws01/17 z 22.05.2017 Wydano

Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzony w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2017 roku znajduje się w zestawieniu (pdf, 430KB).