Instrukcja korzystania z BIP

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą.

"Podmiot" oznacza Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

Menu górne:

  • logo BIP, napis "Biuletyn Informacji Publicznej" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej; strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami,
  • ikona lupy - powiększa lub pomniejsza font na stronie BIP,
  • ikona kontrastu - dodaje kontrast pomiędzy tekstem, a tłem,
  • wyszukiwarka - za jej pomocą możliwe jest szybsze odnalezienie wybranych informacji,
  • logo Miasta Rybnik - otwiera stronę internetową www.rybnik.eu.

Menu po lewej stronie:

  • logo Centrum Usług Wspólnych w Rybniku - pozwala na otwarcie strony głównej niniejszego biuletynu,
  • pozostałe elementy menu otwierają przypisane im podstrony.