Zamówienia publiczne

Aktualnie prowadzone postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:

Nazwa zamówienia Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)
Przebudowa – modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f17de35a-2272-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f6604cf-1c22-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Aktualnie prowadzone postępowania o wartości poniżej 130 000 zł netto:

Nazwa zamówienia Zaproszenie do składania ofert Załączniki Zmiany Termin składania dokumentów Wyniki