Zamówienia publiczne

Aktualnie prowadzone postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:

Nazwa zamówienia Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Aktualnie prowadzone postępowania o wartości poniżej 130 000 zł netto:

Nazwa zamówienia Zaproszenie do składania ofert Załączniki Zmiany Termin składania dokumentów Wyniki