Rejestry i ewidencje

 1. Rejestr wydawanych delegacji.
 2. Rejestr kontroli.
 3. Rejestr pieczątek.
 4. Rejestr skarg i wniosków.
 5. Rejestr wypadków.
 6. Rejestr chorób zawodowych.
 7. Rejestr podejrzeń o choroby zawodowe.
 8. Spis wypożyczeń akt.
 9. Dziennik korespondencyjny.
 10. Pocztowe książki nadania.
 11. Rejestr faktur.
 12. Rejestr wszystkich substancji niebezpiecznych i preparatów wykorzystywanych w jednostkach organizacyjnych.
 13. Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 14. Rejestr zamówień publicznych.
 15. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 16. Wykaz alfabetyczny pracowników administracji i obsługi – dokumentacja placówek zlikwidowanych.