Zarządzenia Dyrektora

Obowiązujące zarządzenia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku:

Numer Z dnia W sprawie
4/2021 2021-02-16 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku (pdf, 680.90KB)
21/2020 2020-07-20 wprowadzenia instrukcji dochodzenia należności cywilnoprawnych w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku (pdf, 890.90KB)
18/2019 2019-05-22 wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej (pdf, 2.93MB)
25/2018 2018-08-23 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku (pdf, 4.41MB)

Instrukcja dochodzenia nieopodatkowanych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik, która stanowi załącznik do zarządzenia nr 350/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 lipca 2020 roku, znajduje się w pliku (pdf, 1.3MB).