Zarządzenia Dyrektora

Obowiązujące zarządzenia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku dla jednostek obsługiwanych:

Numer Z dnia W sprawie
22/2023 2023-08-01 wprowadzenia instrukcji dochodzenia należności cywilnoprawnych (pdf, 882.65KB)
14/2023 2023-05-25 przeprowadzenia inwentaryzacji w związku z zakończeniem działalności jednostek obsługiwanych (pdf, 388.41KB)
19/2023 2023-06-20 wprowadzenia zmian w przeprowadzeniu inwentaryzacji w 2023 roku (pdf, 144.85KB)
6/2023 2023-02-16 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023 roku (pdf, 693.67KB)
17/2022 2022-08-04 wprowadzenia zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej (pdf, 448.48KB)
18/2019 2019-05-22 wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej (pdf, 2.93MB)
25/2018 2018-08-23 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku (pdf, 4.41MB)

Instrukcja dochodzenia nieopodatkowanych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik, która stanowi załącznik do zarządzenia nr 350/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 lipca 2020 roku (z późn. zm.), znajduje się w pliku (pdf, 1,84MB).