Zarządzenia Dyrektora

Obowiązujące zarządzenia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku:

Numer Z dnia W sprawie Treść
9/2020 2020-02-19 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 roku
18/2019 2019-05-22 wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
7/2019 2019-02-28 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku
36/2018 2019-02-28 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku
30/2018 2018-11-15 wprowadzenia instrukcji dochodzenia należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
25/2018 2019-01-01 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
21/2017 2019-09-01 zasady (polityka) rachunkowości - tekst ujednolicony na dzień 1 września 2019 roku