Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2021 roku:

Lp. Organ prowadzący kontrolę Termin kontroli Temat kontroli Dokumenty Zalecenia pokontrolne
1 Urząd Miasta Rybnika, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 15.03.2021 –18.03.2021 Kontrola sprawozdania finansowego za 2020 rok Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Protokół nr AKW.1711.4.2021 z 26.04.2021 Nie wydano
2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Wydział Kontroli Płatników Składek 14.10.2021 – 29.10.2021  Kontrola płatnika składek w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Protokół nr 342021090046 PRO 001 z 29.10.2021 Nie wydano

Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzony w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2021 roku znajduje się w zestawieniu (pdf, 535KB) .