Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2020 roku:

Lp. Organ prowadzący kontrolę Termin kontroli Temat kontroli Dokumenty Zalecenia pokontrolne
1 Urząd Miasta Rybnika, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 11.03.2020 –13.03.2020 Kontrola sprawozdania finansowego
za 2019 rok Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Protokół nr AKW.1711.3.2020 z 17.04.2020 Nie wydano
2 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rybnika 18.05.2020 – 30.06.2020  Analiza wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej, struktury organizacyjnej oraz zatrudnienia w latach 2018-2019 Protokół nr 2/2020 z 30.06.2020 Nie wydano
3 Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Oddział w Rybniku 02.12.2020,
09.12.2020,
11.12.2020
Prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w CUW w Rybniku.
Przestrzeganie przepisów czasu pracy wobec pracowników samorządowych za okres 01.01.2020 do dnia 30.06.2020
Protokół nr 040245-53-K042-Pt/20 z 15.12.2020 Nie wydano

Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzony w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2020 roku znajduje się w zestawieniu (pdf, 537KB) .