Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 rok:

Lp. Skrót jednostki Nazwa jednostki Treść
1 CUW Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
2 P01 Przedszkole nr 1 w Rybniku
3 P03 Przedszkole nr 3 w Rybniku
4 P04 Przedszkole nr 4 w Rybniku
5 P07 Przedszkole nr 7 w Rybniku
6 P09 Przedszkole nr 9 w Rybniku
7 P10 Przedszkole nr 10 w Rybniku
8 P11 Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku
9 P13 Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku
10 P14 Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
11 P15 Przedszkole nr 15 w Rybniku
12 P17 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
13 P19 Przedszkole nr 19 w Rybniku
14 P20 Przedszkole nr 20 w Rybniku
15 P21 Przedszkole nr 21 w Rybniku
16 P22 Przedszkole nr 22 w Rybniku
17 P23 Przedszkole nr 23 w Rybniku
18 P25 Przedszkole nr 25 w Rybniku
19 P32 Przedszkole nr 32 w Rybniku
20 P37 Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku
21 P39 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku
22 P41 Przedszkole nr 41 w Rybniku
23 P42 Przedszkole nr 42 w Rybniku
24 P43 Przedszkole nr 43 w Rybniku
25 P50 Przedszkole nr 50 w Rybniku
26 SP01 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
27 SP03 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Rybniku
28 SP04 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku
29 SP09 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
30 SP13 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku
31 SP15 Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku
32 SP18 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku
33 SP19 Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
34 SP20 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku
35 SP21 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
36 SP22 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku
37 SP23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
38 SP28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku
39 SP34 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku
40 SP35 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
41 SP36 Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Miłosza w Rybniku
42 ZSP01 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
43 ZSP02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
44 ZSP03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku
45 ZSP04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku
46 ZSP05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku
47 ZSP06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku
48 ZSP07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
49 ZSP09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku
50 ZSP10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku
51 ZSP11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
52 ZSP12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku
53 ZSP14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku
54 ZSP15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku
55 SZSP Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku
56 SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
57 ZSS Zespół Szkół Sportowych w Rybniku
58 LO1 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku
59 LO2 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku
60 LO4 IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
61 ZS3 Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
62 ZS5 Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
63 ZS6 Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
64 ZST Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
65 ZSB Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
66 ZSME Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
67 ZSEU Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
68 RCEZ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
69 ZEA Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku
70 PPP Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
71 MDK Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
72 Miejski Żłobek Wesoła Rybka w Rybniku
73 DK-C Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach