Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2023 roku:

Lp. Organ prowadzący kontrolę Termin kontroli Temat kontroli Dokumenty Zalecenia pokontrolne
1 Urząd Miasta Rybnika, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 30.03.2023 – 31.03.2023 Ustalenie prawidłowości sporządzania sprawozdania
finansowego za 2022 rok Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Protokół nr AKW.1711.2.2023
z 05.04.2023
Nie wydano

Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzony w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2023 roku znajduje się w zestawienie (pdf, 548KB) .