Sprawozdania finansowe
Lp. Skrót jednostki Nazwa jednostki Treść
1 CUW Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.07MB)
2 P01 Przedszkole nr 1 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.07MB)
3 P03 Przedszkole nr 3 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.08MB)
4 P04 Przedszkole nr 4 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.18MB)
5 P07 Przedszkole nr 7 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.10MB)
6 P09 Przedszkole nr 9 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.14MB)
7 P10 Przedszkole nr 10 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.19MB)
8 P11 Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.20MB)
9 P13 Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.16MB)
10 P14 Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 2.96MB)
11 P15 Przedszkole nr 15 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.13MB)
12 P17 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.09MB)
13 P19 Przedszkole nr 19 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.08MB)
14 P20 Przedszkole nr 20 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.06MB)
15 P21 Przedszkole nr 21 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.07MB)
16 P22 Przedszkole nr 22 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.02MB)
17 P23 Przedszkole nr 23 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.04MB)
18 P25 Przedszkole nr 25 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.08MB)
19 P32 Przedszkole nr 32 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.09MB)
20 P37 Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.16MB)
21 P39 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.05MB)
22 P41 Przedszkole nr 41 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.09MB)
23 P42 Przedszkole nr 42 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.09MB)
24 P43 Przedszkole nr 43 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.10MB)
25 P50 Przedszkole nr 50 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 5.13MB)
26 SP01 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.11MB)
27 SP03 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.12MB)
28 SP04 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.18MB)
29 SP07 Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.06MB)
30 SP09 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.15MB)
31 SP10 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybnik Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.14MB)
32 SP13 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.14MB)
33 SP15 Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.04MB)
34 SP18 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 4.07MB)
35 SP19 Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.20MB)
36 SP20 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.01MB)
37 SP21 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.12MB)
38 SP22 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.11MB)
39 SP23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.09MB)
40 SP28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.15MB)
41 SP34 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.18MB)
42 SP35 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.09MB)
43 SP36 Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Miłosza w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.22MB)
44 ZSP01 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.20MB)
45 ZSP02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.16MB)
46 ZSP03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.08MB)
47 ZSP04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.09MB)
48 ZSP05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.06MB)
49 ZSP06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.12MB)
50 ZSP07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.06MB)
51 ZSP09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.13MB)
52 ZSP10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.05MB)
53 ZSP11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.10MB)
54 ZSP12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.10MB)
55 ZSP14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.10MB)
56 ZSP15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.05MB)
57 ZSR Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.16MB)
58 LO1 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.14MB)
59 LO2 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.18MB)
60 LO4 IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.06MB)
61 ZS3 Zespół Szkół nr 3 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 5.50MB)
62 ZS5 Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.18MB)
63 ZS6 Zespół Szkół nr 6 w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.09MB)
64 ZST Zespół Szkół Technicznych w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.06MB)
65 ZSB Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.18MB)
66 ZSME Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.12MB)
67 ZSEU Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.21MB)
68 RCEZ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.21MB)
69 ZEA Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.11MB)
70 PPP Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.09MB)
71 MDK Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.13MB)
72 ZLO Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.11MB)
73 DKB Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.58MB)
74 DKC Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 2.94MB)
75 DKN Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.56MB)
76 DKW Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 2.89MB)
77 MR Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 3.29MB)
78 ZKI Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku Sprawozdanie za 2021 rok
(pdf, 2.58MB)