Forma prawna

  1. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika utworzoną uchwałą nr 91/V/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 lutego 2007 roku
  2. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku działa w oparciu o statut przyjęty uchwałą nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku (z późn. zm.).
  3. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku realizuje zadania dla jednostek obsługiwanych, które zostały określone w uchwale nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku (z późn. zm.).
  4. Dla oznaczenia Centrum Usług Wspólnych w Rybniku może być używany skrót „CUW”.
  5. W związku z licznymi zmianami uchwał nr 404/XXVI/2016 oraz 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku utworzono teksty ujednolicone tych aktów, które prezentują aktualny stan prawny.
Załączniki