Forma prawna

  1. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika utworzoną uchwałą nr 91/V/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 lutego 2007 roku.
  2. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku działa w oparciu o statut przyjęty uchwałą nr 442/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku (z późn. zm.) - w załączeniu.
  3. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku realizuje zadania dla jednostek obsługiwanych, które zostały określone w uchwale nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku (z późn. zm.) - w załączeniu.
  4. Dla oznaczenia Centrum Usług Wspólnych w Rybniku może być używany skrót „CUW”.
Załączniki