Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2019 roku:

Lp. Organ prowadzący kontrolę Termin kontroli Temat kontroli Dokumenty Zalecenia pokontrolne
1 Urząd Miasta Rybnika, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 19.03.2019 -
17.04.2019
Kontrola sprawozdania finansowego za 2019 rok Protokół nr AKW.1711.3.2019 z 23.04.2019 Nie wydano
2 Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Oddział w Rybniku 27.09.2019,
03.10.2019,
31.10.2019,
07.11.2019,
25.11.2019,
29.11.2019
Sprawdzenie przestrzegania przepisów
prawa pracy, realizacja uprzednich
decyzji i wystąpień organów
Państwowej Inspekcji Pracy oraz
wniosków, zaleceń i decyzji organów
kontroli i nadzoru nad warunkami pracy
Protokół nr 040245-53-K052-Pt/19
z 29.11.2019
Nie wydano

Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzony w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2019 roku znajduje się w zestawieniu (pdf, 552KB).