Sprawozdania finansowe
Lp. Skrót jednostki Nazwa jednostki Treść
1 CUW Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.77MB)
2 P01 Przedszkole nr 1 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.70MB)
3 P03 Przedszkole nr 3 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.79MB)
4 P04 Przedszkole nr 4 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.81MB)
5 P07 Przedszkole nr 7 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.84MB)
6 P09 Przedszkole nr 9 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.97MB)
7 P10 Przedszkole nr 10 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.90MB)
8 P11 Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.74MB)
9 P13 Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.72MB)
10 P14 Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.78MB)
11 P15 Przedszkole nr 15 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.69MB)
12 P17 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.78MB)
13 P20 Przedszkole nr 20 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.86MB)
14 P21 Przedszkole nr 21 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.89MB)
15 P22 Przedszkole nr 22 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.84MB)
16 P23 Przedszkole nr 23 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.77MB)
17 P25 Przedszkole nr 25 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.72MB)
18 P32 Przedszkole nr 32 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.80MB)
19 P37 Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.78MB)
20 P39 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.75MB)
21 P41 Przedszkole nr 41 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.81MB)
22 P42 Przedszkole nr 42 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.78MB)
23 P43 Przedszkole nr 43 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.81MB)
24 P50 Przedszkole nr 50 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.75MB)
25 SP01 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.90MB)
26 SP03 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.87MB)
27 SP04 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.83MB)
28 SP09 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.89MB)
29 SP13 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.89MB)
30 SP15 Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.77MB)
31 SP19 Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.76MB)
32 SP20 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.96MB)
33 SP21 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.90MB)
34 SP22 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.85MB)
35 SP23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.86MB)
36 SP28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.82MB)
37 SP34 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.79MB)
38 SP35 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.89MB)
39 SP36 Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Miłosza w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.74MB)
40 ZSP01 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.82MB)
41 ZSP02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.94MB)
42 ZSP03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.94MB)
43 ZSP04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.81MB)
44 ZSP05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.84MB)
45 ZSP06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.94MB)
46 ZSP07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.76MB)
47 ZSP08 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.85MB)
48 ZSP09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.84MB)
49 ZSP10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.80MB)
50 ZSP11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.77MB)
51 ZSP12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.90MB)
52 ZSP14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.93MB)
53 ZSP15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.93MB)
54 SZSP Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.82MB)
55 SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.93MB)
56 ZSS Zespół Szkół Sportowych w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.90MB)
57 ZS1 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.87MB)
58 ZS2 Zespół Szkół nr 2 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.80MB)
59 LO4 IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.84MB)
60 ZS3 Zespół Szkół nr 3 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 4.02MB)
61 ZS5 Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.91MB)
62 ZS6 Zespół Szkół nr 6 w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.86MB)
63 ZST Zespół Szkół Technicznych w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.75MB)
64 ZSB Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.82MB)
65 ZSME Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.83MB)
66 ZSEU Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.78MB)
67 RCEZ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.84MB)
68 OPPZP Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda" Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.84MB)
69 PPP Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.77MB)
70 MDK Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.78MB)
71 Miejski Żłobek Wesoła Rybka w Rybniku Sprawozdanie za 2018 rok
(pdf, 3.98MB)