Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Rybniku określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora. Zarządzeniem nr 17/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku Dyrektor wprowadził regulamin organizacyjny CUW, w którym określono następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Administracyjny (A), który obejmuje:
  • Referat Organizacyjny (AO),
  • Referat MKZP (AM),
  • Referat Techniczny (AT),
 2. Dział Księgowości (K), który obejmuje:
  • Referat Księgowości I (K-I),
  • Referat Księgowości II (K-II),
  • Referat Księgowości III (K-III),
  • Referat Księgowości IV (K-IV),
  • Referat Płatności (KP),
 3. Dział Płac (P), który obejmuje:
  • Referat Płac I (P-I),
  • Referat Płac II (P-II).

Strukturę organizacyjną określa jej schemat organizacyjny (pdf, 476KB). Ponadto w celu realizacji określonych zadań wynikających z funkcjonowania CUW Dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe i projektowe.