Struktura organizacyjna

Zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku (ze zmianami) Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rybniku wprowadził regulamin organizacyjny. W skład CUW wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Administracyjny (A), który obejmuje:
  • Referat Organizacyjny (AO),
  • Referat Techniczny (AT),
 2. Dział Księgowości (K), który obejmuje:
  • Referat Księgowości I (K-I),
  • Referat Księgowości II (K-II),
  • Referat Księgowości III (K-III),
  • Referat Księgowości IV (K-IV),
  • Referat Płatności (KP),
 3. Dział Płac (P), który obejmuje:
  • Referat Płac I (P-I),
  • Referat Płac II (P-II),
  • Referat PKZP (PP).

Strukturę organizacyjną określa schemat, który znajduje się tutaj. Ponadto w celu realizacji określonych zadań wynikających z funkcjonowania CUW Dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe i projektowe.