Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2022 roku:

Lp. Organ prowadzący kontrolę Termin kontroli Temat kontroli Dokumenty Zalecenia pokontrolne
1 Urząd Miasta Rybnika, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 16.03.2022 – 31.03.2022 Ustalenie prawidłowości sporządzania sprawozdania
finansowego za 2021 rok Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Protokół nr AKW.1711.3.2022
z 20.04.2022
Nie wydano

Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzony w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w 2022 roku znajduje się w zestawieniu (pdf, 548KB) .