Zamówienia publiczne

Archiwalne postępowania:

Zamówienie Ogłoszenie Załączniki Termin składania dokumentów Wyniki
Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego 2020-06-03
Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego 2020-05-25
Utrzymanie terenów zielonych w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2020-04-21
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2020-04-20
Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2020-03-11
Zimowe utrzymanie parkingu i chodników 2019-11-12
Dostawa szafy dla Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-11-04
Wykonanie nowych pomieszczeń w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-09-09
Organizacja wycieczki do Wrocławia dla Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-08-20
Obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-07-09
Wykonanie nowego przyłącza energetycznego oraz częściowa wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej 2019-06-03
Dzierżawa drukarek 2019-05-07
Budowa wiaty gospodarczej 2019-04-16
Budowa wiaty gospodarczej 2019-04-05
Utrzymanie terenów zielonych 2019-03-15
Materiały eksploatacyjne do drukarek dla CUW 2019-03-07
Dostawa mebli biurowych 2019-02-28
Wymiana drzwi wewnętrznych w CUW 2019-02-18
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych 2018-12-14
Dostawa komputerów i sprzętu audiowizualnego 2018-12-11
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 2018-12-06
Dostawa sprzętu teleinformatycznego 2018-11-27
Sukcesywna dostawa środków czystości 2018-11-23
Dostawa i montaż szlabanu parkingowego 2018-11-23
Zimowe utrzymanie parkingu i chodników 2018-11-02
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 2018-10-12
Wymiana drzwi wewnętrznych 2018-09-10
Wykonanie wyjść ewakuacyjnych 2018-09-10
Malowanie linii parkingowych 2018-08-03
Malowanie linii parkingowych 2018-07-24
Malowanie linii parkingowych 2018-07-13
Dostawa wody źródlanej 2018-06-20
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 2018-06-15
Dostawa i montaż elementów zabezpieczenia i ochrony obiektu i pomieszczeń CUW w Rybniku 2018-06-15
Dostawa i montaż elementów zabezpieczenia obiektu CUW w Rybniku 2018-06-07
Zakup mebli 2018-04-27
Utrzymanie terenów zielonych 2018-04-16
Wycieczka 2018-04-04
Sprzęt komputerowy 2018-03-27
Scalanie baz danych programu Płace Optivum 2018-03-01
Zakup krzeseł obrotowych 2018-02-28
Materiały eksploatacyjne do drukarek 2018-02-05
Dostawa sprzętu informatycznego 2017-12-27
Kamery zewnętrzne do monitoringu 2017-12-21
Dostawa sprzętu informatycznego 2017-12-14
Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy 2017-12-07
Środki czystości 2017-12-07
Inspektor nadzoru budowlanego 2018 2017-12-07
Obsługa prawna 2017-12-07
Artykuły biurowe 2017-12-06
Dostawa i montaż szaf 2017-11-03
Zimowe utrzymanie parkingu i chodników 2017-10-31
Naprawa dachu i malowanie pomieszczeń biurowych 2017-10-06
Dzierżawa drukarek 2017-05-25
Inspektor nadzoru budowlanego dla placówek oświatowych 2017-05-18
Zakup sewera z oprogramowaniem 2017-05-15
Rozbudowa sieci komputerowej i doposażenie centrali telefonicznej 2017-05-08
Inspektor nadzoru budowlanego 2017-05-05
Wykonanie prac polegających na koszeniu trawników 2017-04-27
Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego 2017-03-13
Obsługa prawna Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2017-02-20