Archiwalne zamówienia publiczne

Archiwalne postępowania:

Zamówienie Ogłoszenie Załączniki Termin składania dokumentów Wyniki
Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Ogłoszenie
(pdf, 438.69KB)
2020-06-03
Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Ogłoszenie
(pdf, 420.50KB)
2020-05-25
Utrzymanie terenów zielonych w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Ogłoszenie
(pdf, 216.61KB)
2020-04-21 Wyniki
(pdf, 133.27KB)
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Ogłoszenie
(pdf, 200.01KB)
2020-04-20 Wyniki
(pdf, 134.20KB)
Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Ogłoszenie
(pdf, 207.82KB)
2020-03-11 Wyniki
(pdf, 136.26KB)
Zimowe utrzymanie parkingu i chodników Ogłoszenie
(pdf, 207.10KB)
2019-11-12 Wyniki
(pdf, 138.76KB)
Dostawa szafy dla Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Ogłoszenie
(pdf, 190.47KB)
2019-11-04 Wyniki
(pdf, 133.94KB)
Wykonanie nowych pomieszczeń w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Ogłoszenie
(pdf, 231.87KB)
2019-09-09 Wyniki
(pdf, 139.97KB)
Organizacja wycieczki do Wrocławia dla Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Ogłoszenie
(pdf, 197.62KB)
2019-08-20 Wyniki
(pdf, 131.36KB)
Obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Ogłoszenie
(pdf, 202.64KB)
2019-07-09 Wyniki
(pdf, 128.83KB)
Wykonanie nowego przyłącza energetycznego oraz częściowa wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej Ogłoszenie
(pdf, 220.77KB)
2019-06-03 Wyniki
(pdf, 138.85KB)
Dzierżawa drukarek Ogłoszenie
(pdf, 200.02KB)
2019-05-07 Wyniki
(pdf, 135.43KB)
Budowa wiaty gospodarczej Ogłoszenie
(pdf, 225.27KB)
2019-04-16 Wyniki
(pdf, 127.23KB)
Budowa wiaty gospodarczej Ogłoszenie
(pdf, 225.43KB)
2019-04-05 Wyniki
(pdf, 119.83KB)
Utrzymanie terenów zielonych Ogłoszenie
(pdf, 213.66KB)
2019-03-15 Wyniki
(pdf, 131.52KB)
Materiały eksploatacyjne do drukarek dla CUW Ogłoszenie
(pdf, 205.51KB)
2019-03-07 Wyniki
(pdf, 131.74KB)
Dostawa mebli biurowych Ogłoszenie
(pdf, 200.72KB)
2019-02-28 Wyniki
(pdf, 131.97KB)
Wymiana drzwi wewnętrznych w CUW Ogłoszenie
(pdf, 199.48KB)
2019-02-18 Wyniki
(pdf, 129.33KB)
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych Ogłoszenie
(pdf, 201.60KB)
2018-12-14 Wyniki
(pdf, 132.40KB)
Dostawa komputerów i sprzętu audiowizualnego Ogłoszenie
(pdf, 208.72KB)
2018-12-11 Wyniki
(pdf, 135.30KB)
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy Ogłoszenie
(pdf, 208.45KB)
2018-12-06 Wyniki
(pdf, 137.15KB)
Dostawa sprzętu teleinformatycznego Ogłoszenie
(pdf, 209.74KB)
2018-11-27 Wyniki
(pdf, 130.74KB)
Sukcesywna dostawa środków czystości Ogłoszenie
(pdf, 200.90KB)
2018-11-23 Wyniki
(pdf, 137.60KB)
Dostawa i montaż szlabanu parkingowego Ogłoszenie
(pdf, 200.95KB)
2018-11-23 Wyniki
(pdf, 134.73KB)
Zimowe utrzymanie parkingu i chodników Ogłoszenie
(pdf, 213.26KB)
2018-11-02 Wyniki
(pdf, 16.86KB)
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Ogłoszenie
(pdf, 224.79KB)
2018-10-12 Wyniki
(pdf, 135.68KB)
Wymiana drzwi wewnętrznych Ogłoszenie
(pdf, 199.74KB)
2018-09-10 Wyniki
(pdf, 130.72KB)
Wykonanie wyjść ewakuacyjnych Ogłoszenie
(pdf, 206.97KB)
2018-09-10 Wyniki
(pdf, 131.43KB)
Malowanie linii parkingowych Ogłoszenie
(pdf, 204.20KB)
2018-08-03 Wyniki
(pdf, 127.68KB)
Malowanie linii parkingowych Ogłoszenie
(pdf, 202.19KB)
2018-07-24 Wyniki
(pdf, 113.86KB)
Malowanie linii parkingowych Ogłoszenie
(pdf, 325.39KB)
2018-07-13 Wyniki
(pdf, 116.15KB)
Dostawa wody źródlanej Ogłoszenie
(pdf, 333.97KB)
2018-06-20 Wyniki
(pdf, 255.58KB)
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych Ogłoszenie
(pdf, 374.42KB)
2018-06-15 Wyniki
(pdf, 250.06KB)
Dostawa i montaż elementów zabezpieczenia i ochrony obiektu i pomieszczeń CUW w Rybniku Ogłoszenie
(pdf, 366.28KB)
2018-06-15 Wyniki
(pdf, 243.67KB)
Dostawa i montaż elementów zabezpieczenia obiektu CUW w Rybniku Ogłoszenie
(pdf, 336.02KB)
2018-06-07 Wyniki
(pdf, 222.20KB)
Zakup mebli Ogłoszenie
(pdf, 330.81KB)
2018-04-27 Wyniki
(pdf, 205.80KB)
Utrzymanie terenów zielonych Ogłoszenie
(pdf, 269.83KB)
2018-04-16 Wyniki
(pdf, 232.15KB)
Wycieczka Ogłoszenie
(pdf, 263.84KB)
2018-04-04 Wyniki
(pdf, 196.63KB)
Sprzęt komputerowy Ogłoszenie
(pdf, 249.92KB)
2018-03-27 Wyniki
(pdf, 193.13KB)
Scalanie baz danych programu Płace Optivum Ogłoszenie
(pdf, 288.08KB)
2018-03-01 Wyniki
(pdf, 186.46KB)
Zakup krzeseł obrotowych Ogłoszenie
(pdf, 322.31KB)
2018-02-28 Wyniki
(pdf, 398.84KB)
Materiały eksploatacyjne do drukarek Ogłoszenie
(pdf, 327.06KB)
2018-02-05 Wyniki
(pdf, 390.47KB)
Dostawa sprzętu informatycznego Ogłoszenie
(pdf, 323.36KB)
2017-12-27 Wyniki
(pdf, 286.71KB)
Kamery zewnętrzne do monitoringu Ogłoszenie
(pdf, 81.89KB)
2017-12-21 Wyniki
(pdf, 282.48KB)
Dostawa sprzętu informatycznego Ogłoszenie
(pdf, 82.25KB)
2017-12-14 Wyniki
(pdf, 66.69KB)
Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy Ogłoszenie
(pdf, 320.36KB)
2017-12-07 Wyniki
(pdf, 291.73KB)
Środki czystości Ogłoszenie
(pdf, 321.11KB)
2017-12-07 Wyniki
(pdf, 293.98KB)
Inspektor nadzoru budowlanego 2018 Ogłoszenie
(pdf, 321.86KB)
2017-12-07 Wyniki
(pdf, 288.87KB)
Obsługa prawna Ogłoszenie
(pdf, 322.83KB)
2017-12-07 Wyniki
(pdf, 286.24KB)
Artykuły biurowe Ogłoszenie
(pdf, 323.00KB)
2017-12-06 Wyniki
(pdf, 67.17KB)
Dostawa i montaż szaf Ogłoszenie
(pdf, 325.62KB)
2017-11-03 Wyniki
(pdf, 64.51KB)
Zimowe utrzymanie parkingu i chodników Ogłoszenie
(pdf, 406.48KB)
2017-10-31 Wyniki
(pdf, 378.89KB)
Naprawa dachu i malowanie pomieszczeń biurowych Ogłoszenie
(pdf, 407.11KB)
2017-10-06 Wyniki
(pdf, 84.66KB)
Dzierżawa drukarek Ogłoszenie
(pdf, 325.27KB)
2017-05-25 Wyniki
(pdf, 297.01KB)
Inspektor nadzoru budowlanego dla placówek oświatowych Ogłoszenie
(pdf, 82.78KB)
2017-05-18 Wyniki
(pdf, 85.04KB)
Zakup sewera z oprogramowaniem Ogłoszenie
(pdf, 81.89KB)
2017-05-15 Wyniki
(pdf, 366.37KB)
Rozbudowa sieci komputerowej i doposażenie centrali telefonicznej Ogłoszenie
(pdf, 322.59KB)
2017-05-08 Wyniki
(pdf, 85.21KB)
Inspektor nadzoru budowlanego Ogłoszenie
(pdf, 323.33KB)
2017-05-05 Wyniki
(pdf, 84.68KB)
Wykonanie prac polegających na koszeniu trawników Ogłoszenie
(pdf, 323.58KB)
2017-04-27 Wyniki
(pdf, 368.28KB)
Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego Ogłoszenie
(pdf, 323.72KB)
2017-03-13 Wyniki
(pdf, 372.02KB)
Obsługa prawna Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Ogłoszenie
(pdf, 424.44KB)
2017-02-20 Wyniki
(pdf, 376.16KB)